FOTOGALERIE


Pv + Vv:                                                        http://petraplassbusova.rajce.idnes.cz/pracovka

Prv - podzim:                                                https://petraplassbusova.rajce.idnes.cz/Prv/

ve třídě - učíme se:                                      https://petraplassbusova.rajce.idnes.cz/ucime_se/

Halloweenské učení:                                   https://petraplassbusova.rajce.idnes.cz/

divadlo MKD:                                               http://petraplassbusova.rajce.idnes.cz/MKD_-_Hratky_na_pohadky/