INFORMACE PRO RODIČE


- Přidala jsem na Rajče další fotky :-)

Písmenka:

- Upřesňuji své požadavky na písmenka.

  1. Prosím, dejte písmenka do krabičky.
  2. Je nutné mít alespoň dvě "kartičky" ke každému písmenku. Tz. 2x L, 2x l + malá a velká písmenka s diakritikou ( u samohlásek). 

  3. V případě samohlásek (a, e, i, o, u) může být i vyšší počet, avšak ne více jak 5. U souhlásek je vyšší počet "kartiček" zbytečný.

  4. Do krabičky vystřihnout nová písmenka: T t, J j                    

Domácí úkoly:

- Domácí úkol je vždy zapisován duplicitně. Jednou si ho Váš žáček označí červeným kroužkem, nebo kolečkem přímo u daného cvičení. Zároveň je úkol zapsán do notýsku.

- Pokud je DÚ vypracovaný, dostane žáček razítko berušky (chválím). Pokud však DÚ vypracovaný není, je žáčkovi udělena vařečka (napomenutí). Úkol je tedy nutné dopracovat dodatečně.