DRUŽINA


Informace pro rodiče

 • Zápisový lístek - telefon, zdravotní stav, čas odchodů + zmocněné osoby k vyzvedávání dítěte (pokud vyzvedne někdo jiný nebo má jít dítě samo, musí předem odevzdat písemnou omluvenku s doložkou "přebírám právní odpovědnost". Na pokyn po telefonu nemůžeme dítě propustit!
 • Pokud dítě onemocní ve škole, zák.zástupce musí neprodleně zajistit vyzvednutí dítěte.
 • Děti nenosí do školy drahé věci (hračky, mobily, tablety, ...). Vychovatelka za ně nezodpovídá.
 • Pokud dojde k úmyslnému poškození hraček, zařízení školy, budeme požadovat náhradu.
 • Je vhodné přinést dětem převlečení (na ven, výtvarné činnosti), případně i obuv.
 • Do herny prosíme donést: papírové utěrky, kapesníky, šťávu
 • Ranní družina je otevřena od 7.00 hod. do 7.40 hod.
 • V 7.40 hod. se otevírá škola i pro děti, které družinu nenavštěvují.
 • Odpolední družina začíná obědem, škola se zavírá v 16.30 hod., proto si děti vyzvedávejte
  nejpozději v 16.15 hod.
 • Poplatek za školní družinu: 800,-Kč (září - prosinec) do 20.9.2018
  1200,-Kč (leden - červen) do 20.1.2019