INFORMACE PRO RODIČE


21.6.2019

Rozhodnutí ředitele školy

Na základě vyjádření názoru zákonných zástupců žáků, jednání a dohody se Školní jídelnou Mělník p. o., Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územní pracoviště Mělník, po konzultacích o organizačním zajištění výuky s pedagogickými zaměstnanci odloučeného pracoviště a po projednání na pedagogické radě rozhodl ředitel Základní školy Jindřicha Matiegky Mělník p. o. dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) takto:

Pokud se nevyskytnou organizační, technické či jiné překážky, bude probíhat výuka žáků vzdělávaných na odloučeném pracovišti v ulici Cukrovarská po dobu jejich celého vzdělávacího cyklu na 1. stupni ZŠ, tj. od 1. do 5. ročníku včetně. Od 6. ročníku budou žáci vzděláváni v budově školy na ulici Pražská č. 2817.

V Mělníku dne 21. 6. 2019

Mgr. Vladimír Škuta v. r.

ředitel školy

21.6.2019 - Na rajčeti jsou nové fotky - jukněte.

19.6.2019

Vkládám zprávu, kterou jsem obdržela od našeho pana ředitele, ale primárně byla určena vám, rodičům. Tato zpráva se vám nejspíše v elektronické ŽK nezobrazila.

Toto je kopie zprávy určené pro: rodiče: třída 2.C:
Vážení rodiče žáků třídy 2.C,
potvrzuji tímto, že jsem dnes 10. 6. 2019 obdržel prostřednictvím České pošty doporučený dopis ze dne 25. 4. 2019 s Vašim nesouhlasem s přechodem žáků do budovy na ulici Pražská po ukončení 4. ročníku.
Věc znovu projednám a promyslím a budu Vás následně informovat do konce června o výsledku.
S pozdravem
Mgr. Vladimír Škuta

19.6.2019

- Výuka dne 27.6.2019 končí vydáním vysvědčení v 9:15.

- Na pátek 28.6.2019 je vyhlášeno ředitelské volno.

- V pátek 21.6.2019 se během první a druhé vyuč. hodiny budeme fotit. Následně budeme odcházet na hlavní budovu, kde je pro nás přichystané divadelní představení našich starších spolužáků.
Po pohádce se vrátíme zpět na Cukrovarskou, kde proběhne beseda ohledně prevence zubní hygieny. Tuto nabídku jsem dostala dnes a ráda jsem ji využila.
Proto Vás žádám, aby každý žák měl svůj zubní kartáček.
Jelikož se v PÁ nebudeme učit, přijde každý s batohem ve kterém bude: svačina, pití, penál a zubní kartáček.

- V případě, že se budete chtít zítra přijít podívat na školní akademii, je pro vás vyhrazen pouze prostor na balkonech. Bohužel, není v našich silách každému zajistit místo k sezení, tudíž musíte počítat s tím, že budete stát.

13.12. 2018

Vkládám popis úkolu na PRV.

26.10.2018

Informace potřebné k akcím (Šmoulové a strašidla, Strašidlákov, akce s Městskou policií) mají děti nalepené v notýsku.

DÚ na víkend a prázdniny:

M - str. 27/1,2     a  str. 28/1,4,5

Čj - PS - str. 21/1,2,3,4,5 + úkol pro bystré hlavy pouze dobrovolně

    - písanka 2. díl - str. 3/ obě tužky

17.10.2018

Proběhla změna termínu focení. Páteční termín se ruší, další informace v záložce "Co nás čeká".

26.9.2018

Vážení rodiče, prosím o následující:

- OMLUVENKY!!!!!!!!!! Prosím, zapisujte omluvenky do ŽS. Bohužel se mi opět stává, že Šmoula dorazí po nemoci, či jiné absenci a omluvenku nemá zapsanou.

- Pokud jste svému Šmoulovi stále ještě nekoupili mazací tabulku a fix, musím Vás požádat, abyste to co nejrychleji napravili. S tabulkou pracujeme často a neustálé omlouvání a improvizování zdržuje od aktivit celou třídu.

- Prosím o koupi dvou lepidel v tubě!! Jedno lepidlo by mělo být v kufříku a druhé v aktovce. Prosím vyvarujte se tekoucím lepidlům a lepidlům, které jsou již vyschlé. Moc děkuji.

- Kdo mi ještě nedonesl peníze na pracovní sešity, prosím, napravte to co nejrychleji!! Není mi příjemné Vám psát a uhánět Vás. Děkuji za pochopení.

11.9.2018

Vážení rodiče,

- znovu prosím o obalení všech sešitů a učebnic. Až bude mít většina třídy vše řádně obaleno, budou Šmoulové nechávat některé učebnice (např. Čítanku, Prv,...) ve třídě, neb aktovky některých žáků jsou těžší než sami žáci. 

- postupně zjišťuji, že žáci nevědí které učebnice si mají na vyučování připravit. Vypsala jsem tedy seznam co do které hodiny mají mít. Prosím o připomenutí při přípravě aktovky. Předem děkuji za spolupráci.


15.8.2018 

Vážení rodiče, zde máte přiložené dokumenty, které potřebujete pro začátek nového školního roku. Souhrnné pokyny k začátku šk. roku a pomůcky potřebné pro druhou třídu. Pokud máte z loňska pomůcky (např. do Vv) které jsou stále použitelné, rozhodně je do kufříků znovu šoupněte, nekupujte zbytečně nové. Prosím o důkladné vybavení penálu - dle seznamu. Děkuji.