PODĚKOVÁNÍ


Kačence V. - za samolepky, které používám na pochvaly do sešitů - DĚKUJI                                                               Barunce - za samolepky, které používám na pochvaly do sešitů - DĚKUJI                                                                   Aličce - za samolepky, které používám na pochvaly do sešitů - DĚKUJI

pí Koulová (maminka Barušky) - za tašku plnou časopisů, ze kterých čerpáme na výuku - DĚKUJI

pí Jindráčkové (maminka Domči) - za rýsovací potřeby a zápisníčky - DĚKUJI

p. Börnerovi (tatínek Aličky) - za finanční příspěvek - DĚKUJI

pí Börnerová (maminka Aličky) za děrovací kleště a další výtvarný materiál pro všechny žáky třídy - DĚKUJI

pí Jindráčkové (maminka Domči) - za látkové penály pro všechny žáky třídy - DĚKUJI                  

pí Jindráčkové (maminka Domči) - za aktivní pomoc s žáky během plaveckého kurzu - DĚKUJI

Ladunce - za samolepky, které používám na pochvaly do sešitů - DĚKUJI

Barušce - za samolepky, které používám na pochvaly do sešitů - DĚKUJI

VELMI DĚKUJI VŠEM MAMINKÁM, KTERÉ MI DOPOSUD NABÍDLY SVOU POMOC BĚHEM PLAVÁNÍ. NĚKTERÉ JSEM ZATÍM S DÍKY ODMÍTLA, NEB JSEM JIŽ POMOC MĚLA PŘISLÍBENOU, ALE NEBOJTE, MOŽNÁ NA VÁS JEŠTĚ DOJDE :-) :-) :-)

pí Ciklerová (maminka Lexinky) - za aktivní pomoc s žáky během plaveckého kurzu - DĚKUJI

pí Patskan (maminka Mášenky) - za aktivní pomoc s žáky během plaveckého kurzu - DĚKUJI

pí Vostruhová (maminka Kačenky) - za aktivní pomoc s žáky během plaveckého kurzu - DĚKUJI

pí Hegenbartová (maminka Terezky) - za aktivní pomoc s žáky během plaveckého kurzu - DĚKUJI

pí Koulová (maminka Barušky) - za tašku plnou časopisů pro všechny žáky třídy - DĚKUJI

Rodičům, kteří donesli temperové barvy na hromadné využití. - DĚKUJI

pí Hegenbartová (maminka Terezky) - za finance vzešlé z odevzdání sběru během hlavních prázdnin - DĚKUJI - za tento finančí obnos byla pořízena didaktická hra na ČJ - Písmenko k písmenku


p. Slaba (dědeček Matyáška P.) - za brožurky a časopisy pro všechny žáky naší třídy - DĚKUJI

pan a paní Koulovi (rodiče Barušky) - za výtvarné potřeby a pracovní listy pro všechny žáky naší třídy - DĚKUJI

pí Hegenbartová (maminka Terezky) - za výtvarné potřeby na pracovní činnost pro všechny žáky naší třídy  a za aktivní pomoc na školní zahradě - DĚKUJI

pí Patskan (maminka Máši) - za aktivní pomoc na školní zahradě - DĚKUJI

pí Soukalová (maminka Kačenky S.) - za aktivní pomoc na školní zahradě - DĚKUJI

pí Vostruhová (maminka Kačenky V.) - za fixy na tabuli - DĚKUJI

pan a paní Börnerovi (rodiče Aličky) - za knížky, pracovní sešity a opékací vidličky - DĚKUJI

pan a paní Pokorní (rodiče Ladunky) - za hračky - DĚKUJI