PODĚKOVÁNÍ

Vložte svůj text...

Rodičům, kteří donesli temperové barvy na hromadné využití. - DĚKUJI

pí Hegenbartová (maminka Terezky) - za finance vzešlé z odevzdání sběru během hlavních prázdnin - DĚKUJI - za tento finančí obnos byla pořízena didaktická hra na ČJ - Písmenko k písmenku


p. Slaba (dědeček Matyáška P.) - za brožurky a časopisy pro všechny žáky naší třídy - DĚKUJI

pan a paní Koulovi (rodiče Barušky) - za výtvarné potřeby a pracovní listy pro všechny žáky naší třídy - DĚKUJI

pí Hegenbartová (maminka Terezky) - za výtvarné potřeby na pracovní činnost pro všechny žáky naší třídy  a za aktivní pomoc na školní zahradě - DĚKUJI

pí Patskan (maminka Máši) - za aktivní pomoc na školní zahradě - DĚKUJI

pí Soukalová (maminka Kačenky S.) - za aktivní pomoc na školní zahradě - DĚKUJI

pí Vostruhová (maminka Kačenky V.) - za fixy na tabuli - DĚKUJI

pan a paní Börnerovi (rodiče Aličky) - za knížky, pracovní sešity a opékací vidličky - DĚKUJI

pan a paní Pokorní (rodiče Ladunky) - za hračky - DĚKUJI